Θ

Θάμνος

Νέοι φίλοι, καινούργιες ευκαιρίες. Αλλά μπορεί να σημαίνει και εμπόδιο. Αν έχει πολλά κλαδιά, σημαίνει...

Θαυμαστικό

Δείξε προσοχή. Πρόσεξε τις παρορμητικές...

Θηλιά

Αν είναι κλειστή, σημαίνει σοβαρή δέσμευση ή επιτυχία σε κάτι που αναλαμβάνεις. Αν είναι σπασμένη, σημαίνει προβλήματα, ρήξεις. Παρορμητικές πράξεις μπορεί να φέρουν...

  • Αστρολογικό προφίλ
  • www.alindakanaki-shop.gr

    alindakanaki-shop.gr