Ρουνικό Αλφάβητο

Το Ρουνικό Αλφάβητο

Το Ρουνικό Αλφάβητο

Θα προσπαθήσουμε να σας παρουσιάσουμε, όσο μας επιτρέπει ο περιορισμένος χώρος, κάποιες βασικές αρχές της μυστικιστικής αρχαίας παράδοσης των Ρούνων, ένα ερέθισμα για όσους θα επιθυμούσαν να εντρυφήσουν στα άδυτα, πέρα από μια απλή επιδερμική...

Ρούνοι: Ποια ήταν η σημασία τους στην μαντική τέχνη;

Ρούνοι: Ποια ήταν η σημασία τους στη μαντική τέχνη;

Ρούνοι ή Ρούνες ονομάζονται μια σειρά από αρχαία ιερά σύμβολα, στα οποία αποδίδονταν μαντικές και μαγικές ικανότητες και η αποκλειστική τους χρήση γινόταν από τους Σαμάνους ή τους Δρυίδες, αποτελούσε δηλαδή γνώση μιας κλειστής ιερατικής...